Waster s.r.o.

 

IČO: 52 712 265

Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov 075 01

Naša stránka je momentálne vo výstavbe.

Za porozumenie ďakujeme.

Výzva na predkladanie ponúk

Areál na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
23.12.2020