Výzva na predkladanie ponúk – Areál na spracovanie biologického odpadu – stavebné práce

Areál na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Výzva na predloženie ponukyStiahnuť Príloha č.1 – Skladba cenyStiahnuť Príloha č.2 – KritériáStiahnuť Príloha č.3 – Formulár technickej špecifikácieStiahnuť Príloha č. 4 – Návrh zmluvyStiahnuť Predkladaný projekt rieši vybudovanie a...